mẹo học tập hiệu quả

Nâng cao các kĩ năng học tập hiệu quả cho bạn

10-bai-hoc-cuoc-song-ban-nen-nho-1 – Các câu hỏi ở phần hướng dẫn học ở cuối các bài, những câu hỏi trả lời nhanh và phần hướng dẫn ôn tập ở cuối mỗi chương trong sách giáo khoa. Mùa thi đang đến gần, cho học sinh tất cả các cấp. Và thậm chí, học là việc không chỉ của những