cách học tập hiệu quả

Nâng cao các kĩ năng học tập hiệu quả cho bạn

10-bai-hoc-cuoc-song-ban-nen-nho-1 – Các câu hỏi ở phần hướng dẫn học ở cuối các bài, những câu hỏi trả lời nhanh và phần hướng dẫn ôn tập ở cuối mỗi chương trong sách giáo khoa. Mùa thi đang đến gần, cho học sinh tất cả các cấp. Và thậm chí, học là việc không chỉ của những

6 yêu cầu cho quá trình học tập được tốt nhất

cau-chuyen-giam-can-thanh-cong-cuoc-song-thay-doi-khi-giam-hon-45-kg 5- Ghi chú cẩn thận: Nó sẽ đòi hỏi bạn suy nghĩ theo lối phân tích. Ghi ngắn, đủ dữ liệu sẽ tốt hơn là viết tất cả mọi điều ghi được vì bạn không còn thời gian để phân tích rồi tổng hợp lại. 1- Vạch kế hoạch: Học tập và làm việc có