This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Sống cuộc sống đầy ý nghĩa

loi-hay-y-dep-139 Đừng để một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ. Đừng để một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ. – Khuyết danh –

Tập tính kiên nhẫn, bình tĩnh

loi-hay-y-dep-146 Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận. Bình tĩnh sáng suốt lúc gian nan. Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận. Bình tĩnh sáng suốt lúc gian nan. – Khuyết danh –

Hãy sống trọn vẹn mổi ngày

loi-hay-y-dep-151 Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay. Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay. – James Dean –

Thái độ là sự khác biệt duy nhất của con người

loihayydep-302 Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. – Khuyết danh –

Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

loihayydep-303 Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu. Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ  ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu. – Khuyết danh –

Những phiền não của cuộc đời

loihayydep-307 Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi! Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi! – Khuyết danh –

Danh ngôn sống đẹp

loihayydep-311 Một con người đã sống rồi thì phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần bạn vẫn còn sống, thì phải sống bằng hình thức tốt nhất. Một con người đã sống rồi thì phải có ngày chết, thế nhưng chỉ cần bạn vẫn còn sống, thì phải sống bằng hình thức tốt nhất. –

Ghét Bỏ – Kỹ Năng Sống – Nghệ Thuật Sống – Ý Nghĩa Cuộc Sống