Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu.
loihayydep-303
Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ  ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu.

– Khuyết danh –

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *